Friday, July 31, 2009

આજે તો મજા પડી પહેલાં વરસાદમાં,
મને આજે તું મળી પહેલાં વરસાદમાં.
અદા તો રાજ-નરગીસ વાળીજ હતી,
મને મારી રાધા મળી પહેલાં વરસાદમાં.

Sunday, July 12, 2009

યાદ આવ્યા તમે................

આંબે કોયલ ટહુકીને
યાદ આવ્યા તમે,
મારી આંખો ફરકીને
યાદ આવ્યા તમે.
પડે સાંજ અને મળતાં તમે,
થાઉં જો મોડો તો લડતાં તમે.
ફરી થઈ છે સાંજને,
યાદ આવ્યા તમે.
હું આપુ ગુલાબ ને હસતા તમે,
હ્રદય પર ધરી ચુમી લેતા તમે.
છોડ પર ઉગ્યુ ગુલાબને,
યાદ આવ્યા તમે.
આવે ઠંડો પવન અને ઊડે ઝુલ્ફો,
એ ઝુલ્ફો પર હાથ ફેરવતા તમે.
આવ્યો થંડો પવનને,
યાદ આવ્ય તમે.
કેહતો ગઝલને સાંભળતા તમે,
ખુદ શબ્દો ગઝલનાં બનતા તમે.
મેં લખી ગઝલને,
યાદ આવ્યા તમે.

શોધું છું

જન્મ મરણની નાળ શોધું છું,
હું પાણીનો આકાર શોધું છું.
કેટલો ભાર છે
છતાંય ટકી છે.
હું પૃથ્વીનો આધાર શોધું છું.
મારું-તારું કરે
છે બધા અહીં,
હું વણલોભી વ્યવહાર શોધું છું.
અમાસ છે ને
અંધારી રાત છે,
બસ,નવી સવાર શોધું છું.
ત્રાસ થાય છે
નથી ગમતું હવે,
હું નવો કોઇ સંસાર શોધું છું