Sunday, July 12, 2009

શોધું છું

જન્મ મરણની નાળ શોધું છું,
હું પાણીનો આકાર શોધું છું.
કેટલો ભાર છે
છતાંય ટકી છે.
હું પૃથ્વીનો આધાર શોધું છું.
મારું-તારું કરે
છે બધા અહીં,
હું વણલોભી વ્યવહાર શોધું છું.
અમાસ છે ને
અંધારી રાત છે,
બસ,નવી સવાર શોધું છું.
ત્રાસ થાય છે
નથી ગમતું હવે,
હું નવો કોઇ સંસાર શોધું છું

1 comment:

 1. જન્મ મરણની નાળ શોધું છું,
  હું પાણીનો આકાર શોધું છું.
  કેટલો ભાર છે
  છતાંય ટકી છે.
  હું પૃથ્વીનો આધાર શોધું છું.
  nice che keep it..

  ReplyDelete