Tuesday, October 27, 2009

જે કંઇ થવાનું હતું એ થઇ ગયું,


બાકી સઘળું યાદ રૂપે રહિ ગયું.

લલાટે જે લખ્યું હોય એજ થાય,

બન્યુ છે??નસીબ કોઇ લઇ ગયું?

નસીબતો આમેય અતડુજ રહે છે

દુઃખ ક્યાં કોઇને ત્યાં કાયમ રહ્યુ?

આ તો નાટક છે ને તું એનું પાત્ર,

તટસ્થ પણે ભજવ કાનમાં કોઇ કહિ ગયું.

Tuesday, October 13, 2009

તારી ઝુકેલી નજરો....


સાંજે આથમતાં સુરજ જેવી.

ગુઢ અને ગહન,

કેટલાય પ્રશ્નો ખડા કરતી

મારાં માટે,

કયારેક અર્થવિહિન

કયારેક અર્થસભર,

ગમતી-અણગમતી

આશ્ચર્ય પમાડતી

ગૂંચવતી-ઉકેલતી

અને ક્યારેક મારા માટે

ખુદ પ્રશ્નાર્થ બની જતી

તારી ઝુકેલી નજરો....
આમ અચાનક જ


વરસાદ પડે ને

રાધા તું યાદ ન આવે

એવું બને???

માટીની મીઠી સુગંધ

સાથે

સુગંધ બની તું

મારામાં ભળે......