Tuesday, October 27, 2009

જે કંઇ થવાનું હતું એ થઇ ગયું,


બાકી સઘળું યાદ રૂપે રહિ ગયું.

લલાટે જે લખ્યું હોય એજ થાય,

બન્યુ છે??નસીબ કોઇ લઇ ગયું?

નસીબતો આમેય અતડુજ રહે છે

દુઃખ ક્યાં કોઇને ત્યાં કાયમ રહ્યુ?

આ તો નાટક છે ને તું એનું પાત્ર,

તટસ્થ પણે ભજવ કાનમાં કોઇ કહિ ગયું.

4 comments:

  1. આ તો નાટક છે ને તું એનું પાત્ર,
    તટસ્થ પણે ભજવ કાનમાં કોઇ કહિ ગયું.

    ankit, vah......saras gamyu...

    ReplyDelete