Saturday, May 23, 2009

એ રોજ મને મળે સપનાંમાં..


મને એ રોજ મળે...

મુરલી વગાડવા કહે..

હુ ના કહુંએને સતાવું,

એ રિસાય,

હું મનાવું..એ હસે.......

હુ વાંસળી વગાડું...

એ હાથમાં મોરપિચ્છ લઇ

આંખો બંધ કરી મને સાંભળે,

મારામાં એકાકાર થાય.

એ મરામાં ભળે,

હું એનાંમાં....

એ રોજ મને મળે સપનાંમાં..

No comments:

Post a Comment