Wednesday, May 20, 2009

તારું ન હોવું એટલે..............

તારું ન હોવું એટલે???????
જાણે ગોરંભાયેલું આકાશ...
તારું ન હોવું એટલે???????
નિર્જીવ શરીરમાં ચાલતાં શ્વાસ.
તારું ન હોવું એટલે??????
અંધારી રાતે બળબળતો તાડકો.
તારું ન હોવું એટલે........
જાણે સાગરજળમાં ભળકો....

No comments:

Post a Comment